Blog

Atıksu ve Yağmursuyu Debi Ölçümü

 Atıksu ve Yağmursuyu Debi Ölçümü  Atıksu, yağmursuyu ve arıtma sistemlerinin düzenli çalışmasında kontrol için gerekli en temel adım debinin belirlenmesidir. Bu sistemlerin düzgün çalışabilmesi, yatırım maliyetlerinin minimize edilebilmesi için mevcut debi ve ilerleyen dönemlerde oluşacak tahmin edilen debi hakkında fiili atıksu debi ölçümü gerekir.  Debi Ölçüm Önemi Atıksu, yağmursuyu ve arıtma tesislerinde debinin rutin ölçümü, bu sistemlerin tasarım ve işletme kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için esastır. Ortalama ve günlük debi değişimlerinin bilinmesinin sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir: Sisteme ilave edilecek günlük kimyasal madde miktarının [...]

Gelir Getirmeyen Su

Gelir Getirmeyen Su Gelir getirmeyen su nedir? Gelir getirmeyen su (GGS) temel olarak üretilen, su dağıtım sisteminde bir yerlerde kaybolan ve son kullanıcıya ulaşmayan sudur. Gelir Getirmeyen Su (GGS) değerli bir kaynağın israf edilmesinin yanı sıra ekonomik, ekolojik ve insani zararlara da neden olmaktadır. Bu küresel sorun, içme suyunu kaybederek çevreye zarar verir, kamu hizmetleri için ek maliyetlere (üretim, bakım, gelir kayıpları) neden olur. Su kaynaklarının az oluşu ve artan kuraklık ile mevcut su kaynaklarının hızla azaldığı günümüzde gelir getirmeyen su idarelerin [...]

Altyapı Tespiti ve Haritalama

Altyapı Tespiti ve Haritalandırma Günümüzde artan dünya nüfusu ile birlikte alt yapı hizmetlerine olan ihtiyaç da günden güne artmaktadır. Artan bu ihtiyaçları karşılamak için yer altında daha çok kablo, boru veya menfez geçişlerini beraberinde getirmektedir. Alt yapı hizmetlerinin artması zaten karmaşık yapıda olan alt yapılarımızın daha da karmaşık bir hal alarak içinden çıkılmaz bir durumu sürüklemektedir. Bu karmaşıklığı ortadan kaldırmanın en önemli yolu altyapı tespiti ve haritalandırma’dan geçmektedir. Altyapı tespiti ve haritalandırma ile birlikte altyapı hizmetleri daha kolay ve daha ekonomik bir hale gelmiştir. Kablo [...]

Kablo Hattı Tespiti

Kablo Hattı Güzergah ve Derinlik Tespiti Elektrik, telekomünikasyon gibi ihtiyaçların büyük bir bölümü yeraltı hatları ile son kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Yeraltı hatlarının güzergahlarının belirsizliği, sadece çeşitli kazılarda değil, aynı zamanda kanalizasyon boruları, su boruları ve kabloların döşenmesinde, yeraltı hatlarına zarar verme riskini de taşır ve bu da tehlikeli kazalara neden olabilir. Kaza riskini en aza indirmek için, yeraltında bulunan kablonun bulunması gereklidir. Kazı çalışmalardan önce kablo güzergahlarının hazırda bulunan haritalarını kullanabilirsiniz. Ancak, kablo güzergahının haritası yoksa, kablonun bulunması gerekir.  Kablo Hattı Güzergah ve Derinlik Tespitinin Önemi Kazı çalışması yapmak [...]

Boru Tespiti

Boru Tespiti İçme suyu, doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu gibi ihtiyaçların neredeyse tamamı yeraltı boru hatları ile hizmet vermektedir. Boru hatlarının güzergahlarının belirsizliği, sadece çeşitli kazılarda değil, aynı zamanda yeni boru hatlarının ve kabloların döşenmesinde, yeraltı hatlarına zarar verme riskini de taşır ve bu da tehlikeli kazalara neden olabilir. Kaza riskini en aza indirmek için, yeraltında bulunan boruların boru tespiti ile bulunması gereklidir. Kazı çalışmalardan önce boru hattı güzergahlarının hazırda bulunan haritalarını kullanabilirsiniz. Ancak, boru hattı güzergahının haritası yoksa, boru hattının bulunması gerekir.  Boru Hattı Tespitinin Önemi Kazı çalışması yapmak özelliklede [...]

Yangın Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespiti

  Yangın Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespiti Yangın hidrant hatları yangına müdahalede çok önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayı hidrant hattının düzenli çalışması sağlanmalı ve her daim kontrolleri yapılmalıdır. Su kaçağı sorunu hidrant hatlarında her zaman karşılaşılabilecek sorunların başındadır. Yangın hidrant hattında su kaçağı tespiti yapmak son derece zor ve uzmanlık gerektirmektedir.  Firmamız deneyimli personeli ve teknolojik ekipmanlarıyla noktasal yangın hidrant hattında su kaçağı tespiti yapmaktadır. Yangın Hidrant Hattı Su Kaçağı Tespit Hizmeti Yangın hidrant hattı boruları su borularına göre çok daha kalın ve dayanıklı maddelerden imal edilir. [...]

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Su Şurası

1. SU ŞURASI Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen 1.Su Şurası tamamladı. 1.Su Şurası için 11 çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma gruplarında toplam 834 kişi görev aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kamuoyuna duyurulan 1. Su Şurası‘nda başta Su Verimliliği, İklim değişikliğinin su kaynaklarına etkisi ve tarımsal sulama olmak üzere toplam 11 başlıkta çalışma grupları oluşturuldu. İklim değişikliği ve kuraklık risklerini belirleyerek önlemler almak üzere oluşturulan Çalışma Gruplarında, 347 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, 86 diğer bakanlıklardan, 123 akademisyen, 108 belediye, 69 özel sektör ve 101 sivil [...]

Açık Kanal Debi Ölçümü

Açık Kanal Debi Ölçümü  Açık kanal debi ölçümü kanalizasyon, yağmur suyu, arıtma sistemi, akarsu ve nehirler gibi sistemlerinin debisinin belirlenmesidir. Bu sistemlerin düzgün çalışabilmesi, yatırım maliyetlerinin minimize edilebilmesi ve sistemlerin birden fazla grup tarafından paylaşılması halinde katılım paylarının belirlenebilmesi için mevcut debisi hakkında doğru bilginin elde edilmiş olması gerekir. Bunun için de açık kanal debi ölçümü gerekmektedir.          Atıksu Debi Ölçümü Özellikle atık su arıtma tesislerinde atık su debi ölçümü, tesisin işletme kontrolünün sağlıklı yapılabilmesi için önemlidir. Açık [...]