Fiziki Su Kaçak Tespiti

Fiziki Su Kaçak Tespiti 

Fiziki su kaçak tespiti; içmesuyu hatlarında, yangın hidrant hatlarında meydana gelen ve tespiti oldukça zor olan su kaçaklarının tespit edilmesidir. Günümüzde fiziki su kaçağı problemleri insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan biridir. Su kaçaklarını oluşturan başlıca sebepler arasında yüksek basınç, hatalı malzeme kullanımı, imalat sırasında kötü işçilik, kullanılan malzemenin kullanım ömrünü doldurması gibi nedenler gelmektedir. Fiziki su kaçağı çok önemli maliyet kayıplarına neden olduğu gibi aynı zaman da ve en önemlisi dünyamızda gittikçe azalan içme suyu kaynaklarının israf olmasına neden olmaktadır. Fiziki su kaçakları tespit edilip sorun giderilerek hem maliyet kaybı önlenmiş olur hem de geleceğimizin suyunu koruyarak israf olmasını önlemiş oluruz. Bundan dolayı Fiziki su kaçak tespiti günümüzde oldukça önemlidir.

Fiziki Su Kaçak Tespiti Nasıl Yapılır?

Firmamız fiziki su kaçak tespitinde en ileri teknolojik ürünleri kullanarak yeraltında bulunan içme suyu hatları ve bu hatlar üzerindeki vana/vantuz/BKV gibi enstrümanları tespit edip sayısallaştırarak CBS ye aktarmaktadır. Daha sonra hidrolik modelleme yaparak DMA kurulumu ve izole alt bölge oluşturulmasını sağlayarak fiziki su kaçağının lokasyonunu noktasal olarak tespit etmektedir.

su-kacagi-bulma

Fiziki Su Kaçağı Tespitinin Önemi

Dünyamız tarihinde insanlar ve diğer bütün canlılar için en önemli ihtiyaçların başında su ihtiyacı gelir. Tarih borunca da su ihtiyacı her zaman en başta gelmiştir. Günümüz de artan dünya nüfusu ve azalan su kaynaklarından dolayı su daha önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı azalan su kaynakları korunmalı ve su israfı önlenmelidir. Bunu başarmanın en önemli noktalarından biri de su kaçaklarının önüne geçmektir. Su kaçak tespiti faydaları;

  • Su kaçak tespiti ile su israfı büyük oranda önlenebilir
  • Fiziki su kaçak tespiti ile boşa akan suyun maliyeti önlenebilir
  • Su kaçağı tespiti ile basınçlı olması gereken yangın hidrant hatlarının basıncı yükseltilerek düzenli çalışması sağlanabilir
  • Su kaçağı tespiti ile depolara su basan pompaların fazla çalışması önlenerek elektrik tasarrufu sağlanabilir

su-kacak-tespiti

Fiziki Su Kaçak Tespitinde Kullanılan Ekipmanlar

Su kaçağı tespiti sırasında kullanılan temel ekipmanlar su kaçak tespit cihazlarıdır. Su hatlarında meydana gelen su kaçakları basıncın etkisiyle akustik bir ses meydana getirir. Firmamız deneyimli ve uzman personelleri Su kaçak tespit cihazları ile akustik sesi dinleyerek fiziki su kaçağının yerini noktasal tespit eder. Su kaçak tespit cihazları dışında fiziki su kaçağının tespitini kolaylaştırmak için bazı yardımcı cihazlar da kullanılmaktadır. Bunlar;

  • Boru hatlarının yerini tespit etmek için yeraltı radarı(GPR)
  • Metal boru hatlarının yerini tespit etmek için boru dedektörü
  • Gürültü kaydederek su sızıntısını tespit eden noise logger ve korelatör