Debi/Seviye, Basınç Ölçümleri ve Analizleri

Debi Ölçümü 

Debi ölçümü; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve endüstriyel hatlarda her türlü sıvının bir boru veya açık kanal doğru bir şekilde ölçülmesidir. Belirli bir kesit alanından geçen akışkanın belirli zamanda belirli miktarda geçişini ifade eden miktarına o akışkanın debisi denir.

  Debi ölçümü içme suyu, drenaj, atık sular, sıvı hidrokarbonlar, petrol ürünleri, nafta, etilen, büten, benzen gibi kimyasal kirletici olmayan her türlü sıvının bir boru içinde basınç etkisiyle sahip olduğu debi miktarının ve açık kanallarda akan sıvının debi ve seviyesinin doğru bir şekilde ölçülmesidir.

Debi ölçümü ile boru içerisinden geçen akışkanın, boruya ve boru içerisinden geçen sıvıya herhangi bir zarar vermeden, akışkan hızı, debisi, yönü ve ölçüm esnasında geçen toplam sıvı miktarının hızlı ve hassas bir şekilde ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede ölçülen akışkanın kullanım miktarı veya hatta varsa bir sızıntı debi ölçümü sayesinde kolaylıkla belirlenebilecektir. Böylece sorun görülmesi halinde anında müdahale edilebilecektir. Veya akışkanın kullanım miktarı belirlenerek kontrol altına alınabilecektir.

Debi ölçümü temel olarak iki ana gruba ayırabiliriz;

  • Boru hatlarında debi ölçümü
  • Açık kanal debi ölçümü.

Boru Hatlarında Debi Ölçümü

Boru Hatlarında Debi Ölçümü; kapalı borularda gerçekleştirilir. Bu tarz sistemler temiz su hattı veya endüstriyel proses su hatlarında kullanılır. Boru üzerine yerleştirilen sensörler yardımıyla borudan geçen akışkanın debi ölçümü yapılır.

Boru hatlarında debi ölçümü; ölçülen borunun ve akışkanın cinsine göre farklı birçok debimetre kullanılmaktadır. Bunlara; Ultrasonik debimetre, Elektromanyetik debimetre, Pitot tüpü debimetre, Vorteks debimetre örnek olarak verilebilir. Debi ölçümünde kullanılacak debimetre seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli konu kullanılacak debimetrenin ölçülecek akışkanın yapısını, hızına, debisine ve borunun yapısına asla etki etmemelidir.

debi-olcumu

Açık Kanal Debi Ölçümü

Açık kanallar daha çok yağmur suyu kanal sistemleri, atık su arıtma tesisleri, birçok endüstriyel atık uygulamaları ve su arıtma tesislerinde kullanılmaktadır. Açık kanal debi ölçümünde kullanılan ölçüm sistemlerinin amacı; debi ölçümü ve su seviyesinin ölçümü ölçülen su seviyesinin uygun akım hızına çevrilmesidir.

acik-kanal-debi-olcumu

Debi Ölçümü Neden Önemlidir?

Debi ölçümü biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde, hidrolik modellemeler vb. için çok önemlidir. Özellikle günümüz dünyasının en önemli sorunlarından olan içme suyu rezervlerinin gün geçtikçe azalmasına neden olan fiziki su kaçak tespitinde debi ölçümü çok önemli bir role sahiptir.

Debi Ölçümünde Kullanılan Ekipmanlar

Debi ölçümü debimetre adı verilen teknolojik cihazlarla yapılır. Debimetre boruya veya açık kanallarda sıvının içerisine yerleştirilen ölçüm sensörleri ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Kapalı boru hatlarında kullanılan debimetreler sensörler yardımıyla boru içerisinde geçen sıvının debisini ölçer. Açık kanallarda kullanılan debimetreler kullanılan sensörler yardımıyla hem sıvının debisini ölçer hem de sıvının seviyesini ölçer.

Firmamız debi ölçüm hizmeti konusunda uzman kadro ve ileri teknolojik cihazları kullanarak boru, kanal veya açık kanallardan geçen sıvıların debi, seviye ve basınçlarını ultrasonik yöntemler kullanarak hatasız bir şekilde ölçmektedir. Firmamızın kullandığı debi ölçümü yöntemleri kesinlikle boruya ve ölçülen sıvılara zarar vermeyip en hassas biçimde ölçümleri tamamlayıp raporlamaktadır.