ACVG Boru Hattı İzolasyon ve Bütünlük Testleri

Boru Hattı İzolasyon Bütünlük Testi

Korozyon metal boruların en önemli problemidir. Metal borular yeraltında toprağa direk temas ettiklerinde yüzeylerinde zamanla aşınmalar meydana gelir. Bu aşınmalar müdahale edilmediğinde zamanla borunun delinmesine ve çürümesine yol açar. Bu durum özellikle doğalgaz, petrokimya gibi yanıcı ve patlayıcı hatlarda oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bundan dolayı metal hatların fabrikada imalatı yapıldığında borunun toprak ile temasını kesmek için boru etrafına izolasyon yapılarak korozyona uğraması önlenir.

acvg-boru-butunluk-testi

ACVG Boru Hattı İzolasyon ve Bütünlük Testleri

ACVG, metal boru hattına alternatif bir akım sinyali uygulanarak boru hattı üzerindeki kaplama hatalarının lokasyonunun noktasal tespit işlemidir. Bizim önerdiğimiz ve tüm dünyada kabul görerek en çok kullanılmakta olan yöntem olan Alternatif akım gerilimi eğimi (ACVG) yöntemidir. Bu yöntemin tercih edilme sebeplerini başlıca, hızlı-doğru sonuçlar vermesi, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması, kolay ve etkili bir çözüm yöntemi olması, çağın sağladığı en son teknolojik ürünler ile yapılması vb. avantajları sayabiliriz.

Bu yöntem ile;

 • Büyük kaplama kusurları
 • Küçük kaplama kusurları
 • Olası enterferans alanları
 •  Paralel, dikey bağlantı noktaları
 •  Katodik koruma kablo kopuğu
 •  Bilinmeyen anotların konumu rahatlıkla tespit edilebilmektedir.

Aynı zamanda bu yöntem;

 • Kaplama hasar alanlarını tanımlar.
 • Borunun toprakla temas ettiği noktaları belirler.
 •  Hataları kategorize etmekte yardımcı olur.
 •  Akım haritası oluşturur.
 • Hat haritası ve koordinatlandırma yapar.
 •  Yapılacak sistematik bir çalışma ile korozyonu engeller.
 •  İş yükünü hafifletir.
 •  Hasar tamirat masraflarını, gereksiz kazıları, tehlikeli durumları ortadan kaldırır.

Firmamız sahip olduğu deneyim ve teknolojik cihazları sayesinde boru hattı izolasyon hatalarını kazısız bir şekilde noktasal tespit etmektedir. Firmamız verdiği hizmet ile metal boru hatlarında izolasyon hata tespiti yapmaktadır. Ayrıca telekomünikasyon ve elektrik hatlarında da izolasyon hata tespitleri yapmaktayız.

acvg-boru-hatti-bütünlük-testleri