Altyapı Haritalandırma Hizmeti

Altyapı haritalandırma

  Dünyamızdaki insan nüfusu hızla artmaktadır. Nüfustaki artışla doğru orantılı olarak altyapı hizmetlerindeki çeşitlilikte artmaktadır. Bunun sonucunda altyapı sistemlerinde gittikçe daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu karmaşık altyapı sisteminin çözümü altyapıların tek tek tespit edilerek Altyapı haritalandırılması ve sayısal ortama aktarılmasından geçer. 

 Altyapı haritalandırma, yeraltında bulunan kayıp altyapıların kazısız teknolojiler ile tespit edilerek sayısal ortama aktarılarak haritalandırılmasına denir. 

  Kentlerimizde karşılaşılan altyapı problemlerinin sağlıklı, ekonomik ve hızlı çözümü, altyapı şebekelerinin doğru yönetimi ve sorunsuz bir altyapını için Altyapı Haritalarının oluşturulması gerekmektedir. Altyapı haritalandırması ile karmaşık altyapı sistemi yerini bilinebilir bir altyapı sistemine bırakacak ve böylece hem hizmet standartları yükselmiş olacak hem de en ufak bir sorunda hızlı ve kesin çözüm olanağı meydana gelecektir.


Altyapı hizmetlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi, proje ve uygulamalarda sistemler arası koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması Altyapı haritalarının temel amaçlarıdır. 

altyapi-tespiti-haritalama

Altyapı Haritalarının Önemi!

 Altyapının tespit edilmesi ve haritalandırılarak sayısallaştırılmasının önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.
  • Yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
  • Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.
  • Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.
  • Kurumlar arasında daha bilinçli, prosedürleri aksatmadan bir çalışma yapılmasını sağlamak.
  • Her türlü analiz ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.
  • Altyapı hizmetlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi

altyapi-haritalama

Altyapı Haritalandırma Hizmetimiz

 Firmamız bünyesinde barındırdığı uzman kadrosu ve teknolojik cihazlarıyla içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon vb. gibi metal ve metal olmayan hatları hassas bir doğrulukta tespit edip haritalandırarak sayısallaştırıyoruz. Böylece altyapının karmaşıklığından sizleri kurtarmış oluyoruz. Yeraltı Haritalama Hizmetinde Türkiye’nin her noktasına hizmetimiz vardır. Bizlere ulaşmak için internet sitemizdeki iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz