Altyapı Haritalandırma Hizmeti

Altyapı haritalandırma

Dünyamızdaki insan nüfusu hızla artmaktadır. Nüfustaki artışla doğru orantılı olarak kentlerde yapılaşma gittikçe artmakta ve altyapı hizmetlerindeki talepte artmaktadır. Bunun sonucunda altyapı hatları da gittikçe daha yoğun bir hal almakta ve altyapıları işletmek zorlaşmaktadır. Bunun çözümü altyapıların tek tek tespit edilerek Altyapıların haritalandırılması ve sayısal ortama aktarılmasından geçer.

Altyapı haritalandırma, yeraltında bulunan konum ve güzergahları bilinmeyen altyapıların kazısız teknolojiler ile  x, y, z koordinatlarında konum ve güzergahları tespit edilerek sayısal ortama aktarılarak haritalandırılmasına denir.

Kentlerimizde karşılaşılan altyapı problemlerinin sağlıklı, ekonomik ve hızlı çözümü, altyapı şebekelerinin doğru yönetimi ve sorunsuz bir altyapını için Altyapı Haritalarının oluşturulması gerekmektedir. Altyapı haritalandırması ile karmaşık altyapı sistemi yerini bilinebilir bir altyapı sistemine bırakacak ve böylece hem hizmet standartları yükselmiş olacak hem de en ufak bir sorunda hızlı ve kesin çözüm olanağı meydana gelecektir.

Altyapı hizmetlerinde yaşanması olası aksaklıklar ve kaynak israfının önlenmesi, altyapıdaki karmaşıklığın giderilmesi, proje ve uygulamalarda sistemler arası koordinasyon ve uygulama birlikteliğinin sağlanması Altyapı haritalarının temel amaçlarıdır.

altyapi-tespiti-haritalama

Altyapı Haritalarının Önemi

Altyapının tespit edilmesi ve haritalandırılarak sayısallaştırılmasının önemini şu şekilde açıklayabiliriz:

  • Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.
  • Yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
  • Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.
  • Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.
  • Kurumlar arasında daha bilinçli, prosedürleri aksatmadan bir çalışma yapılmasını sağlamak.
  • Her türlü analiz ve raporlamanın yapılmasını sağlamak.

altyapi-haritalama

Altyapı Haritalandırma Hizmeti

Firmamız bünyesinde barındırdığı uzman kadrosu ve teknolojik cihazlarıyla içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, doğalgaz, elektrik, telekomünikasyon vb. gibi metal ve metal olmayan hatları hassas bir doğrulukta tespit edip haritalandırarak sayısallaştırıyoruz. Böylece altyapının karmaşıklığından sizleri kurtarmış oluyoruz. Yeraltı Haritalama Hizmetinde Türkiye’nin her noktasına hizmet vermekteyiz. Bizlere ulaşmak için internet sitemizdeki iletişim sayfasından ulaşabilirsiniz.