Hidrolik Modelleme ve DMA Tasarımı

Hidrolik Modelleme Nedir?

Hidrolik modelleme, alt yapı sistemlerinin (su, kanalizasyon, drenaj ve taşkın) hidrolik olarak analiz ederek sistemin matematiksel bir modelinin oluşturulmasıdır. İçme suyu hatlarında hidrolik modelleme ile başlıca; hatların hidrolik davranışının analizi, sistemin izlenebilmesi, su kaçak tespiti ve basınç yönetimi amaçlanmaktadır. Hidrolik modellemenin oluşturulabilmesi için sahadaki mevcut tesislerin sayısallaştırılması ve sayısal verilerin doğrulanması çok önemlidir.

Hidrolik modelleme ile sistemin üretim ve işletme maliyetlerinin analizi, su kaçağı tespiti ve basınç yönetiminin yapılması sağlanır. Ayrıca hidrolik modelleme ile sistemin izlenebilirliği ve erken uyarı sistemleriyle sürdürülebilirliği daha doğru ve hızlı verilerle yapılmasının sonucu olarak sistem yönetiminin ekonomik olması sağlanır.

hidrolik-modelleme-izole-alt-bolge-DMA-tasarim

Hidrolik Modellemenin Önemi

İçme suyu sistemlerinde hidrolik modelleme karmaşık hat sisteminin basitleştirilerek izlenebilirliğini sağlar. Kentleşmenin ve sanayileşmenin artığı günümüzde içme suyu sistemlerinin analizi, izlenebilirliği ve devamlılığı daha çok önem kazanmaktadır. Bu nedenle içme suyu hatlarında hidrolik modelleme yöntemleri geliştirilerek sistemin ekonomik, sürdürülebilir ve stabil olması amaçlanmaktadır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte içme suyu sistemlerinde hidrolik model oluşturulması daha kolay hale gelmiştir. Hidrolik model oluşturulması içme suyu hatlarında özellikle su kaçağı tespiti ve basınç yönetiminde çok önemlidir.  Özellikle büyükşehirlerde içme suyu hatlarının su kaçak tespiti ve basınç yönetimde hidrolik modelleme son derece önemlidir. Bu denli önemli olmasına rağmen hidrolik modelleme maalesef ülkemizde çok az bölgede uygulanmaktadır. Her geçen gün ısınan ve su kaynakları azalan dünyamızda yakın gelecekte hidrolik modelleme sistemlerinin yaygınlaşması zaruri bir ihtiyaç haline gelecektir.

Hidrolik Modelin Oluşturulması

Hidrolik modelin oluşturulabilmesi için hali hazırdaki hatların güzergah ve konumları bilinmeli ve alt yapı bilgi sistemleri yazılımları ile sayısallaştırılması gerekmektedir. Sistemdeki boru hatları, vana ve varsa BKV’ler, abone bağlantıları gibi sistemin çalışmasında iskeleti oluşturan enstrümanlara ait güzergah, konum ve bu enstrümanların çap, cins gibi bilgileri tespit edilerek alt yapı bilgi sistemleri yazılımları ile sayısallaştırılır. Oluşturulan bu sayısal veriler ışığında hidrolik modelleme yazılımları yardımıyla ölçüm noktaları belirlenir. Ölçüm noktaları oluşturulan hidrolik modelin doğruluğunu test etmek için önemlidir.

Ölçüm noktalarının seçiminde sisteme en yakın doğruluğu verecek noktaların seçilmesi son derece önemlidir. Ölçümlerin sağlıklı yapılması için izole bölgeler oluşturulması önemlidir. İzole bölge olmayan yerlerde ölçüm alanı çok genişleyeceğinden sağlıklı verilere ulaşmak zorlaşır. Ölçüm noktalarında gerekli basınç ve debi ölçümleri yapılarak bu veriler yardımıyla hidrolik model oluşturulur ve DMA tasarımı yapılır.

İzole Alt Bölge(DMA) Tasarımı

DMA, belirli bir dağıtım şebekesinin ayrılmış kısmının devamlı olarak incelenebilmesi için hidrolik modelleme ile oluşturulmuş izole bölgelerdir. Hidrolik modelleme ile oluşturulan DMA’lar sayesinde oluşturulan izole bölgelerin su tüketimleri, gece debileri, izole bölgenin basınç verileri ve en önemlisi oluşabilecek su kaçaklarının tespitinde önemli bir rol oynar. DMA sayesinde izole bölgede oluşabilecek en küçük su kaçağı hemen fark edilir ve müdahale edilmesine olanak sağlayarak su israfı ve maliyet kaybını önler.

Hidrolik modelleme ve DMA tasarımı spesifik bir iş olduğu için oldukça karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Bundan dolayı uzman ve deneyimli kişilerin hidrolik modelleme ve DMA tasarımı yapması gerekmektedir aksi takdir de yapılan çalışmalardan verim beklemek zor olur. Firmamız bu konuda alanında uzman ve deneyimli personelleriyle hidrolik modelleme ve DMA tasarımı konusunda Türkiye’nin her noktasına hizmet vermektedir. İletişim sayfamızı ziyaret ederek bize ulaşabilir ve hidrolik modelleme ve DMA tasarımı hizmeti alabilirsiniz.