Fabrika Plankote Oluşturma

Fabrika Plankote Oluşturma

Fabrika Sahasında Altyapı Tespiti ve Plankote Oluşturulması

Altyapı Tespit Hizmeti

 Fabrika hizmet alanlarında, fabrika yapılaştırılmasına özel altyapı sistemleri oluşturulmuştur. Bu altyapı sistemlerinde doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon, yağmursuyu, ısıtma-soğutma hatları, basınçlı hava hatları, endüstriyel hatları vardır. Fabrika sahalarında altyapı hatlarının neredeyse tamamı yeraltında gömülü olarak hizmet verdiği için bu beraberinde birtakım sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu sorunların başlıcaları;

  • Yeraltında karmaşık bir ağ sisteminin oluşması
  • Herhangi bir altyapıda sorun olması halinde müdahalenin zor olması
  • Altyapı hatlarının güzergah ve konumu bilinmediği taktirde herhangi bir kazı esnasında hatlara istenmeyen zararlar verilebilir ve buda hem ekstra maliyet hem de ekstra zaman ve iş gücü kaybına neden olmaktadır.
  • Altyapı hatlarının yeraltındaki karmaşık yapısından dolayı yeni bir kazının zorlaşması
  • Özellikle yüksek gerilim gibi enerji hatlarının güzergah ve konumlarının bilinmemesinden dolayı kazılarda çok ciddi iş kazalarına sebebiyet vermesi

fabrika-altyapi-tespiti

Altyapı Tespit Hizmeti Faydaları

  • Altyapı tespit hizmeti altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermesini önler.
  • Kazı çalışması esnasında meydana gelebilecek kazaları önler maliyet ve zaman kazancı sağlar.
  • Altyapı tespit hizmeti yeni imalat yapılacak bir hattın geçeceği güzergahı belirleyerek iş kolaylığı ve zaman kazancı sağlar.
  • Altyapı tespit hizmeti sayesinde yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları, doğal gaz hatları vb.) tespiti ile altyapı haritaları oluşturulur.

Fabrika Sahası Altyapı Hatlarının Haritalandırılması

Fabrika sahasında yer alan altyapı hatlarının tespit edilmesi ile bu hatların işletilmesi kolaylaşır. Fakat altyapı hatlarının tespit edilmesi tek başına geçici bir çözüm olmaktadır. Tespiti yapılan altyapı hatları dijital bir plana işlenmediğinde zamanla unutulabilir ve ileride tekrar altyapı tespitine ihtiyaç doğabilir ve buda ekstra zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Konum ve güzergahı tespit edilen altyapı hatlarının sayısallaştırılarak fabrika sahası dijital altyapı planı oluşturulması ile gerek duyulduğu anda istenilen altyapı hattına müdahale sağlanır. Dijital altyapı planı ile bütün fabrika sahası tek noktadan rahatlıkla kontrol edilerek altyapı hatlarının işletilmesi kolaylaşır.

fabrika-plankote-olusturulmasi

Fabrika Sahası Plankote Oluşturulması

Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. 

Fabrika sahalarında yer alan altyapı hatlarının dijital altyapı planının oluşturulabilmesi için fabrika sahasının bir plankotesinin bulunması gerekmektedir. Firmamız uzman ve deneyimli personelleri ile fabrika sahasının ayrıntılı plankotesini hazırlamaktadır. Kazısız teknolojiler ile tespiti yapılan altyapı hatları plankoteye işlenerek fabrika sahasının dijital altyapı planı oluşturulur.

 

Share this post